Lesona 5 : Mpiavonavona nanjary nanetry tena

Hodinihina mandritra herinandro: Dan. 3:31-33; Dan. 4:1-30; Ohab. 14:31; 2 Mpanj. 20:2-5; Dan. 4:31-34; Fil. 2:1-11. 
Tsianjery: "Akory ny halehiben'ny famantarany! Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahany dia hahatratra ny taranaka fara mandimby- Dan. 3:33.

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.